Prečo myslieť na SEO pred tvorbou nového e-shopu? (2/2)

4. Návrh štruktúry nového webu

Zatiaľ čo dizajn je často pri vytváraní nového webu v popredí, na kvalitnú štruktúru webu sa často zabúda. Ak budete na štruktúru webu podloženú analýzou kľúčových slov ale aj analýzou konkurecie myslieť už v prípravnej fáze webu, dokážete zabezpečiť, že vaša stránka bude prehľadnejšia nielen pre vyhľadávače, ale aj pre samotných používateľov.

Prehľadávanie webu a indexácia – Vyhľadávače používajú na prehľadávanie a indexovanie webových stránok robotov, tzv. crawlerov alebo spiderov. Dobre štruktúrovaná webová stránka tak dokáže zabezpečiť, že tieto roboty môžu ľahko prechádzať všetkými stránkami, čím sa ľahšie zabezpečí lepšia indexovateľnosť webu. Naopak, príliš komplikovaná a na seba nenadväzujúca štruktúra, ktorá nebola vytvorená na základe analýzy kľúčových slov, môže viesť k prehliadnutiu dôležitých stránok samotnými botmi, čo znižuje ich šance na prvotnú indexáciu a na následné zobrazenie výsledkov v SERPe.

Používateľská skúsenosť (UX) – Logicky štruktúrovaná webová stránka zlepšuje tiež používateľský zážitok. Ak sa návštevníci môžu intuitívne pohybovať po vašom webe a nájsť informácie, ktoré hľadajú, je pravdepodobnejšie, že nebudú z webu odchádzať ale naopak zostanú na webe dlhšie, navštívia viac podstránok a uskutočnia tak viac možných konverzií. Vyhľadávače rozpoznávajú toto pozitívne správanie používateľov na webe, ktoré môže následne prispieť k lepšiemu zobrazovaniu webu v SERPe.

Zvýšenie organickej návštevnosti – Štruktúrovanie webovej stránky vám umožní vytvoriť špecializované sekcie alebo podstránky pre konkrétne kľúčové slová. Toto špecifické zameranie webu zaručuje, že každá stránka je optimalizovaná pre svoje cieľové kľúčové slovo, vďaka čomu je relevantnejšia pre konkrétne vyhľadávacie dopyty používateľov. Štruktúrovaná webová stránka dokáže tiež efektívne zoskupiť súvisiaci obsah, čím vytvára určitú tematickú relevantnosť a uľahčuje vyhľadávačom pochopiť oblasti pôsobnosti webovej stránky. Takto detailná štruktúra webu je zaujímavá najmä v odvetví módy, kde môžu vznikať naozaj dlhé výrazy spojené s daným oblečením, štýlom, veľkosťou alebo farbou. Ak má web pre takéto výrazy pripravené podstránky, dokáže sa efektívne zobrazovať na takéto longtailové výrazy.

5. Optimalizácia webu z pohľadu technických faktorov

Pri vytváraní nového webu je potrebné zvážiť aj dôležité technické aspekty. Tieto technické faktory zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako vyhľadávače interpretujú, hodnotia a zobrazujú danú webovú stránku.

Návrh URL adries – Tvorba URL adries by sa mala držať určitých zásad. Najdôležitejšie je, aby URL adresy mali určitú logickú štruktúru, ktorá korešponduje s celou štruktúrou webu. To znamená, že domovská stránka by mala figurovať ako nadradená a jednotlivé kategórie by mali by zase nadradené stránky konkrétnym článkom alebo produktom. URL adresy by mali byť z pohľadu SEO statické, nemali by obsahovať diakritiku, veľké písmená, podtržníky hashtagy a iné zbytočné znaky a vo všeobecnosti by mali byť čitateľné, čo znamená, aby používateľ vedel ľahko odčítať, aký obsah sa asi na danej URL adrese bude nachádzať.

Príklad zle vytvorenej URL adresy:

https://www.fiktivnespravy.sk/view.php?q=site1694815 – dynamická URL, z ktorej nevieme odčítať obsah, ktorý sa na nej nachádza

Príklad dobre vytvorenej URL adresy:

https://www.pravnici.sk/blog/ako-zistim-co-vlastnim 

Súbor robots.txt – Súbor „robots.txt“ je štandardný textový súbor, ktorý sa nachádza na webovej stránke a určuje, aké časti stránky sú pre vyhľadávače povolené na indexáciu. Túto informáciu vyhľadávače používajú na to, aby určili, ktoré časti webu je možné prehľadávať a indexovať. Súčasťou súboru robots.txt by mal byť aj odkaz na mapu stránok, alebo tiež známu ako sitemap.xml. Samozrejme, súbor robots.txt funguje pre roboty ako odporúčanie, takže sa môže stať, že aj zakázané URL adresy si nakoniec roboti prejdú a budú ich nakoniec indexovať. Ideálnejší spôsob na zabezpečenie adries, ktoré nechceme aby roboti prechádzali alebo indexovali je vloženie meta tag ROBOTS do kódu stránky.

Meta tag ROBOTS  – Meta tag robots slúži na nastavenie pokynov pre vyhľadávače, ako majú spracovávať webovú stránku. Môže obsahovať direktívy ako napríklad index alebo noindex, ktoré sú spojené s indexovaním vášho webu a rovnako tiež follow alebo nofollow, ktoré je spojené s nasledovaním odkazov z daného webu.

Mapa stránok XML – Je to v podstate súhrn všetkých URL adries vášho webu, ktorý pomáha vyhľadávačom navigovať sa a lepšie indexovať váš obsah. Odoslanie mapy stránok XML vyhľadávačom cez spomínaný nástroj Google Search Console zabezpečí, že budú mať prehľad o všetkých stránkach vášho webu, ktoré sa v mape stránok nachádzajú. Okrem spomínanej XML mapy stránok by súčastou webu mala byť aj klasická HTML mapa webu, ktorá je vytvorená ako HTML stránka na webe. V kontraste s XML mapou webu je HTML mapa webu priamo pre návštevníkov webu a je pre nich čitateľná. Môže byť tiež kreatívnejšia a atraktívnejšia, čo jej dáva výhodu oproti jednoduchému XML súboru.

Rýchlosť webu – Čas načítania stránky priamo ovplyvňuje používateľský zážitok. Pomalé načítavanie stránok môže zvýšiť počet odchodov a odradiť návštevníkov. Vyhľadávače tento faktor berú do úvahy v rámci celého vyhodnocovacieho procesu a vo výsledkoch vyhľadávania uprednostňujú užívateľsky prívetivejšie stránky s rýchlejším načítaním. Optimalizujte príliš veľké obrázky alebo pracujte s formátmi ďalších generácií, ako napríklad WebP. Na preverenie webu z pohľadu rýchlosti môžete využiť googlácky nástroj – Page Speed Insights.

Bezpečnosť / Certifikát SSL – Webové stránky s certifikátom SSL sú dôležitou súčasťou technickej optimalizácie webu a samotné zabezpečenie webu patrí medzi rankingové faktory Googlu už od roku 2014. V skratke tento SSL certifikát šifruje údaje, ktoré vznikajú medzi prehliadačom používateľa a serverom. V adrese URL sa zabezpečené stránky označujú skratkou HTTPS namiesto HTTP a ak používate napríklad prehliadač Chrome, tak v riadku na zadávanie URL adresy si môžete všimnúť ikonu zámku.

Štruktúrované údaje – Ide o malý kus kódu, ktorý po implementácii pomáha vyhľadávačom pochopiť kontext vášho obsahu na webe. To môže viesť k rozšíreným výsledkom v SERPe, ako napríklad rozšírené hodnotenia produktov, kde môžete vidieť ohodnotenie produktu používateľmi alebo tiež aktuálnu cenu produktu alebo jeho skladovosť, čím sa môže zvýšiť aj samotná viditeľnosť webu a miera preklikov. Všetky podporované štruktúrované údaje od Googlu nájdete v tejto galérií.

Chybové stránky 404 – Napriek maximálnemu úsiliu môžu používatelia naraziť na weboch na chybové stránky 4xx. Stáva sa to v prípadoch, ak napríklad e-shop konkrétny produkt vymaže zo svojej ponuky alebo nejaký web zruší svoju podstránku. V prípade, ak danú URL zabudne presmerovať, tak na webe vzniká chybová stránka 404. Pomocou custom chybových stránok 404, vieme používateľom odkomunikovať, že daný produkt na webe už neexistuje a naviesť ich tak späť na funkčné stránky webu, napríklad pomocou vyhľadávacieho poľa alebo pomocou odkazov na top kategórie e-shopu.

6. Optimalizácia webu z pohľadu obsahových faktorov

Pri vytváraní novej webovej stránky nemožno zabúdať ani na obsah. Obsah je hlavným prvkom vašej online prezentácie, podporuje interakciu používateľov a konverzie. Z hľadiska SEO je rozhodujúcich niekoľko faktorov obsahu, ktoré pomôžu nielen v dobrom umiestňovaní webu v SERPe ale aj s prilákaním používateľov na daný web.

Meta titles –  Ide o označenie titulku webovej stránky – o meta tag v hlavičke HTML dokumentu. Z hľadiska SEO ide o najvýraznejší a najdôležitejší prvok vo výsledkoch vyhľadávania SERP-u  (Search Engine Results Page), aj keď jeho obsah na stránke priamo nevidno. Text umiestnený v tomto tagu sa ale zobrazuje v tab-e internetového prehliadača a vyhľadávače ho používajú ako text odkazu vo výsledkoch vyhľadávania. Na každej stránke musí byť titulok vždy unikátny a ideálne by mal vždy obsahovať najdôležitejšie relevantné kľúčové slovo pre danú podstránku. Kľúčové slovo by malo byť, ak sa dá na začiatku titulku a názov portálu či firmy na jeho konci.

Meta-description – Ide o popis, ktorý sa môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania pod spomínaným titulkom. Obsahom meta-description by mala byť výstižná charakteristika stránky v 2 až 3 krátkych vetách. Nejde však o tak dôležitý faktor, ako tomu je v prípade titulkov, avšak pre každú stránku webu platí, že by mala mať dobre napísaný a originálny description. Ten môže následne zvýšiť mieru prekliku z výsledkov vyhľadávania, čo môže nepriamo dopomôcť k lepším pozíciám webu.

H1 – H6 tagy – súhrnne označované ako Hx tagy, slúžia na definovanie nadpisov a podnadpisov jednotlivých sekcií v texte. Čo je v texte označené ako nadpis, má pre vyhľadávače vyššiu váhu ako obyčajný text. Nadpis H1 by mal byť vždy iba jeden na stránke, nemal by byť skrytý. Ostatné nadpisy by mali logicky štruktúrovať stránku. V nadpisoch by mali byť priamo obsiahnuté kľúčové slová, na ktoré by mal byť web dohľadateľný. 

Obrázky – robia webový obsah nielen prístupnejším, ale aj atraktívnejším a pútavejším pre používateľov. Optimalizácia obrázkov v sebe preto zahŕňa vytváranie a poskytovanie kvalitných obrázkov v ideálnom formáte, veľkosti a rozlíšení. Zahŕňa to aj presné označovanie obrázkov metadátami, aby ich mohli vyhľadávače prečítať a pochopiť ich kontext. Napríklad na jednoduchú optimalizáciu obrázku z pohľadu veľkosti môžete použiť jednoduchý webový nástroj – https://tinypng.com/

Dôležitým spoločným menovateľom pre webový obsah sú aj nasledovné kritéria:

Kvalita a originalita – Vyhľadávače uprednostňujú kvalitný a originálny obsah. Uistite sa, že váš obsah poskytuje hodnotu, odpovedá na otázky používateľov a nie je duplikovaný z iných zdrojov. Plagiáty alebo nedostatočne rozvinutý obsah môžu poškodiť vaše úsilie v rámci optimalizácie webu.

Optimalizácia kľúčových slov – Identifikujte relevantné kľúčové slová, ktoré hľadá vaša cieľová skupina, a prirodzene ich zakomponujte do obsahu. Vyhnite sa tomu, aby ste svoj obsah tzv. “prepĺňali kľúčovými slovami”, pretože to môže mať presne opačný účinok a váš web môže byť znevýhodňovaný a v niektorých prípadoch aj penalizovaný. Namiesto toho sa zamerajte na kontext a relevantnosť.

Dĺžka obsahu – Hoci neexistuje univerzálna odpoveď, podrobný obsah, ktorý dôkladne pokrýva tému, môže vyhľadávačom signalizovať, že vaša stránka je cenným zdrojom informácií. Vždy však uprednostnite používateľský zážitok a zabezpečte, aby obsah zostal pútavý.

Čerstvosť obsahu – Pravidelná aktualizácia obsahu a pridávanie nových článkov alebo príspevkov môže vyhľadávačom signalizovať, že vaša webová stránka je aktívna a aktuálna, čo môže viesť k lepšiemu hodnoteniu.

Multimediálne prvky – Začlenenie obrázkov, videí, infografiky a iných multimédií môže zvýšiť angažovanosť používateľov a predĺžiť čas strávený na vašej stránke. Uistite sa, že obrázky sú optimalizované na použitie na webe a majú popisné alt tagy.

7. Presmerovanie aktuálneho webu na novú platformu

Pri každom webe raz nastane situácia, kedy sa rieši jeho redizajn, zmena štruktúry, vytvoreniu úplne novej webovej stránky alebo prechod na inú platformu. Samotné spustenie novej webovej stránky bez doriešenia tej starej však môže viesť k nespočetným problémom a preto je dôležité vyriešiť presmerovanie starého webu.

Zachovanie hodnoty SEO – Jedným z najdôležitejších dôvodov na realizáciu presmerovaní je zachovanie pozície starej webovej stránky vo vyhľadávačoch. Každá URL a každý odkaz, ktorý na web odkazuje, má svoju históriu a spoločne tak prenášajú takzvaný “link juice” alebo „linkovú šťavu“ (silu odkazu). Nastavením správnych presmerovaní 301 zabezpečíte, že sa spomínaný “link juice” vytvorený na starom webe prenesie na ten nový.

Udržanie návštevnosti: Odkazy na vašu starú webovú stránku môžu byť roztrúsené po celom internete – na sociálnych sieťach, na fórach, blogoch, spravodajských stránkach a iných platformách. Presmerovaním zabezpečíte, aby sa pokles návštevnosti pochádzajúcej z týchto zdrojov minimalizoval, aj keď pri prechode určitý pokles určite nastane – okolo 10 % až 30 %. Tento pokles sa však po určitom čase napraví. Horšie by to bolo v prípade, kedy by sa presmerovania medzi novým a starým webom nevytvorili. V tomto prípade by mohol byť pokles návštevnosti oveľa väčší a mohol by trvať oveľa dlhšiu dobu.

Zachovanie používateľského zážitku: Predstavte si, že používateľ klikne na odkaz z vyhľadávača alebo iného webu a po načítaní vášho webu nájde len chybu “404 – Stránka neexistuje”. Takáto vstupná stránka môže narušiť používateľský zážitok a potenciálne môže viesť k strate zákazníka. Presmerovaním zabezpečíte, že používatelia budú bez problémov nasmerovaní na príslušnú stránku na novom webe, čím sa zachová plynulá cesta používateľa.

Ochrana reputácie: Nefunkčné odkazy a chyby “404 – Stránka neexistuje” môžu poškodiť povesť značky. Vytvára to dojem zanedbanosti a neprofesionality. Na druhej strane, bezproblémový prechod zo starého na nový web ukazuje, že značka dbá na používateľskú skúsenosť a svoju digitálnu prítomnosť.

8. Budovanie odkazového profilu webu

V rozsiahlom digitálnom prostredí sa vytvorenie novej webovej stránky podobá založeniu úplne novej predajne v obrovskom meste. Aj keď dobre navrhnutá štruktúra (vaša webová stránka) je nevyhnutná, sú to práve prepojenia a cesty, ktoré k nej vedú (odkazy), ktoré skutočne určujú jej dostupnosť a význam. Cieľom samotného budovania odkazového profilu, alebo tiež známeho ako linkbuilding, je zlepšiť viditeľnosť, dôveryhodnosť a autoritu webovej stránky vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť návštevnosť a relevanciu návštevníkov. Patrí sem získavanie spätných odkazov (backlinkov) z kvalitných a relevantných webových stránok alebo aj budovanie prítomnosti a interakcie na sociálnych sieťach.

Zvyšovanie autority domény – Odkazy z renomovaných a autoritatívnych webových stránok signalizujú vyhľadávačom, že vaša webová stránka je dôveryhodná a ponúka hodnotný obsah. To môže výrazne zvýšiť autoritu vašej domény, čo je ukazovateľ, ktorý vyhľadávače používajú na posúdenie dôveryhodnosti webu.

Zvyšovanie viditeľnosti a hodnotenia – Vysokokvalitné spätné odkazy môžu zlepšiť umiestnenie vašej webovej stránky na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP). Čím viac autoritatívnych odkazov smeruje na vašu stránku, tým vyššia je pravdepodobnosť dobrého umiestnenia pre vaše cieľové kľúčové slová.

Zvýšenie návštevnosti z odkazov – Odkazy z iných webových stránok môžu priviesť používateľov priamo na váš web. Ak sú tieto odkazy z relevantných a populárnych webov vo vašom segmente, je pravdepodobné, že odkazová návštevnosť bude vysoko cielená, čo povedie k lepšej angažovanosti týchto návštev a k vyššej miere konverzií.

Budovanie vzťahov – Budovanie odkazov často zahŕňa oslovenie iných webových stránok a blogov vo vašom odvetví. To vám môže pomôcť nadviazať dlhodobé vzťahy, ktoré sú obojstranne výhodné, podporujú spoluprácu a potenciálne partnerstvá.

Zlepšenie viditeľnosti značky – Odkazy z autoritatívnych stránok nielenže zvyšujú návštevnosť, ale aj viditeľnosť a uznanie vašej značky. Časom sa tak vaša značka môže stať autoritou vo svojej oblasti.

Spätná väzba a správa reputácie – Odkazy, najmä tie z fór, blogov alebo stránok s recenziami, môžu poskytnúť informácie o tom, ako trh vníma vašu značku, produkty alebo služby. Táto spätná väzba môže byť neoceniteľná pri zlepšovaní a správe vašej online reputácie.

Konkurenčná výhoda – Ak majú dve webové stránky podobný obsah alebo ponuku produktov, počet a kvalita spätných odkazov môže byť rozhodujúcim faktorom v tom, ktorý web sa umiestni vyššie. V konkurenčných segmentoch vám môže stratégia budovania odkazov poskytnúť výhodu nad konkurenciou.

Záver

Na záver je dôležité zdôrazniť, že SEO nie je len dodatočná aktivita alebo služba, ktorá sa pridá až po spustení novej webovej stránky. Je to kľúčová súčasť celého procesu tvorby webovej stránky. Tým, že berieme SEO do úvahy už pred vytvorením novej webovej stránky, dokážeme pripraviť pôdu pre jeho lepšiu viditeľnosť a lepšiu návštevnosť v konkurenčnom prostredí. Či už hovoríme o výbere správnej domény, analýzach konkurencie, tvorbe prehľadnej štruktúry alebo o technických či obsahových aspektoch pripravovaného webu. Ako sa hovorí v prísloví: “Dom je taký pevný, aké pevné sú jeho základy.” A z toho dôvodu, hoci je nadšenie zo spustenia novej webovej stránky pochopiteľné, je nevyhnutné nezanedbať všetky kroky, ktoré sme si v článku spomenuli. Správne presmerovanie starej webovej lokality na novú je tiež rozhodujúcim krokom na zabezpečenie kontinuity, zachovanie hodnoty SEO a poskytnutie konzistentného a príjemného používateľského zážitku.Prvá časť  článku tu.

Autor: Patrik Sivák / SEO Specialist

Prečítajte si ďalšie naše články