Prečo myslieť na SEO pred tvorbou nového e-shopu? (1/2)

Pripravujete nový web alebo prechádzate zo staršieho webového riešenia na novú platformu? Aby bol váš nový web úspešný, musí byť aj viditeľný a preto nezabudnite v prípravnej fáze na optimalizáciu webu z pohľadu vyhľadávačov, tzv. SEO. Ušetrí Vám kopec práce, ktorú budete musieť do webu vložiť po jeho spustení ale aj čas, za ktorý sa budete vo vyhľadávačoch zobrazovať.

Hlavným cieľom SEO je zlepšiť viditeľnosť webovej stránky vo vyhľadávačoch. Dôvod je jednoduchý – stránky, ktoré sa umiestňujú vyššie vo výsledkoch vyhľadávania, majú tendenciu získavať viac kliknutí. Rovnako platí aj fakt, že weby, ktoré sa umiestňujú vysoko vo výsledkoch vyhľadávania, sú často používateľmi vnímané ako dôveryhodnejšie a spoľahlivejšie.

Ak budete na SEO myslieť už v prípravnej fáze webu, dokážete zabezpečiť, že vaša stránka bude napríklad dobre štruktúrovaná nielen pre vyhľadávače, čo môže viesť k lepšiemu umiestneniu a väčšej organickej návštevnosti, ale aj pre samotných používateľov, čím zabezpečíte oveľa lepší používateľský zážitok. Dobre optimalizovaná stránka je totiž používateľsky prívetivá, ľahko sa na nej naviguje a poskytuje hodnotný obsah.

Ďalším dôvodom môže byť aj fakt, že budovanie návštevnosti z organického vyhľadávania môže byť často nákladovo najefektívnejšie. Na rozdiel od platenej reklamy, ktorá si vyžaduje priebežné investície, výhody včasného úsilia v oblasti SEO môžu priniesť dlhodobé výsledky. Začlenením stratégií SEO v prípravnej fáze nového webu poskytnete svojej webovej stránke istú “konkurenčnú výhodu”.

Preto by sa SEO stratégia pre nový web mala skladať z týchto 8 častí:

  1. Výber správnej domény a hostingu,
  2. Vytvorenie potrebných analytických nástrojov na vyhodnocovanie SEO aktivít,
  3. Vytvorenie vstupných analýz konkurencie a analýzy kľúčových slov,
  4. Návrh štruktúry nového webu na základe analýzy kľúčových slov,
  5. Optimalizácia webu z pohľadu technických faktorov,
  6. Optimalizácia webu z pohľadu obsahových faktorov,
  7. Presmerovanie aktuálneho webu na novú platformu,
  8. Budovanie odkazového profilu webu.

1. Výber správnej domény a hostingu

Jedným zo základných krokov v celom procese tvorby nového webu je výber správneho názvu domény a poskytovateľa hostingu. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať ako komplikovaná technická záležitosť, práve táto časť zohráva dôležitú úlohu nielen pri optimalizácii pre vyhľadávače – nakoľko názov domény je nemenný a budete sa ním dlhodobo prezentovať.

Názov domény a budovanie mena – Názov domény je to prvé, s čím sa používatelia webových stránok stretnú. Relevantná a zapamätateľná doména môže nielen uľahčiť rozpoznateľnosť danej webovej stránky, ale môže tiež napovedať o obsahu webu. Vysnívaný názov domény však nemusí byť vždy voľný a preto si treba dostupnosť daných domén najprv overiť – spraviť tak môžete napríklad na webe Websupportu, kde si viete jednoduchým spôsobom overiť dostupnosť daného názvu domény.

Vek domény a autorita – Vyhľadávače považujú vek samotnej domény za určitý hodnotiaci faktor dôveryhodnosti. Staršie domény s konzistentnou históriu kvalitného obsahu a dobre budovaného odkazového profilu, sú často považované za dôveryhodnejšie ako tie novšie. Táto dôvera sa môže prejaviť v lepšom umiestnení vo vyhľadávaní.

Rýchlosť stránky spojená s výberom hostingu – Poskytovateľ hostingu zohráva kľúčovú úlohu pri samotnej prevádzke webu ale tiež pri rýchlosti načítania danej webovej stránky. Vyhľadávače ale aj používatelia uprednostňujú stránky, ktoré sa načítavajú rýchlo a sú užívateľsky prívetivé. Ideálny čas načítania stránky pre mobilné zariadenia je 1 až 2 sekundy. Až 53 % používateľov opustí web, ak sa stránka načítava dlhšie ako 3 sekundy. 2-sekundové oneskorenie v čase načítania môže mať za následok mieru opustenia až 87 %. Pomaly sa načítavajúce webové stránky alebo časté výpadky servera 5xx, môžu negatívne ovplyvniť vaše umiestnenie v SERPe. Z toho dôvodu je dôležité vybrať si hosting, ktorý poskytuje spoľahlivé, stabilné a rýchle riešenia.

Škálovateľnosť – S rastom webovej stránky sa môžu meniť aj vaše potreby v oblasti hostingu. Je dôležité vybrať si poskytovateľa, ktorý ponúka škálovateľnosť. Ak vaša stránka zaznamená náhly nárast návštevnosti a váš hosting to nezvládne, môže dôjsť k výpadkom servera.

2. Analytické nástroje na vyhodnocovanie SEO aktivít

Optimalizácia pre vyhľadávače je oblasť, ktorá si vyžaduje nepretržité monitorovanie, analýzy a úpravy na zabezpečenie dobrého umiestnenia webovej stránky v SERPe. Dva nepostrádateľné nástroje pre vyhodnocovanie SEO aktivít sú Google Analytics a Google Search Console.

Nástroj Google Analytics – Google Analytics poskytuje podrobné informácie o tom, kde používatelia našli danú webovú stránku, ktorá stránka v rámci webu je najvýkonnejšia ale aj to, ktoré kampane sú najúspešnejšie, v rámci celej marketingovej komunikácie. Či už ide o organické vyhľadávanie, platené reklamy, sociálne siete alebo odkazujúce stránky, pochopenie týchto kanálov pomáha efektívnejšie pracovať aj so SEO stratégiou.

Zdroj: https://developers.google.com/analytics/terms/branding-policy

Nástroj Google Search Console – Zatiaľ čo služba Google Analytics má kvôli opatreniam na ochranu osobných údajov obmedzené údaje o kľúčových slovách, služba Google Search Console v tejto oblasti poskytuje oveľa viac informácií. Ukazuje, ktoré vyhľadávacie dotazy / kľúčové slová vedú k návštevnosti webu, ich priemerné pozície v SERPe alebo aj mieru prekliku. Rovnako poskytuje informácie o tom, ako Googlebot zobrazuje vaše webové stránky a môžete tiež zistiť, či sa pri nich vyskytli nejaké chyby pri prehľadávaní, ktoré stránky sú indexované alebo či Google vníma pri danom webe nejaké problémy s použiteľnosťou, napríklad na mobilných zariadeniach. Riešenie týchto problémov zabezpečí, že Google bude môcť efektívne prehľadávať a indexovať váš obsah.

3. Vytvorenie vstupných analýz konkurencie a analýzy kľúčových slov

Tvorba webových stránok so sebou prináša viac ako len vytvorenie vizuálne atraktívnej webovej stránky. Ide o vytvorenie platformy, ktorá rezonuje s danou cieľovou skupinou, spĺňa obchodné ciele a vyniká v preplnenom digitálnom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa nám v rámci SEO pomôže analýza konkurencie a analýza kľúčových slov. Spoločne patria tieto analýzy medzi dôležité kroky na začiatku procesu tvorby webových stránok.

Analýza konkurencie – Tento druh analýzy umožňuje získať jasný obraz o tom, čo vaši konkurenti robia správne a v čom môžu naopak zaostávať. Analýzou ich webových stránok môžete identifikovať medzery na trhu, odhaliť osvedčené postupy a určiť, ako môžete odlíšiť svoju webovú stránku a ponúknuť niečo jedinečné. V rámci SEO vieme napríklad cez nástroj Ahrefs zistiť, aké stránky odkazujú na konkurenciu, avšak neodkazujú na váš web alebo aj to, na ktoré kľúčové slová sa konkurencia v SERPe zobrazuje, avšak váš web na ne nemá vytvorené vstupné podstránky alebo vytvorený potrebný obsah. Následne vieme z týchto dát vytvoriť nie len linkbuildingovú stratégiu na získavanie odkazov na najbližšie obdobie, ale aj obsahovú stratégiu, ktorá nám vie odpovedať, ktoré vstupné stránky na webe potrebujeme, ale aj to, ako majú vyzerať z pohľadu obsahu.

Analýza kľúčových slov – Táto analýza dokáže pomôcť v pochopení samotných používateľov a vďaka nej vieme určiť, čo vaši potenciálni zákazníci na internete vyhľadávajú. Identifikovaním najrelevantnejších a najfrekventovanejších kľúčových slov pre vašu stránku môžeme prispôsobiť obsah webovej stránky tak, aby zodpovedal konkrétnym potrebám a záujmom vašej cieľovej skupiny. Ak od začiatku začleníte správne kľúčové slová do obsahu pripravovanej webovej stránky, do meta popisov na webe, ako napríklad titulky ale meta-descriptions, ale aj napríklad do popisných textov v kategóriach, môžete postupne zlepšiť viditeľnosť vášho webu v SERPe a prilákať tak viac organickej návštevnosti. Medzi nástroje, ktoré používame na získavanie kľúčových slov do samotnej analýzy, patria napríklad Marketing Miner, Collabim alebo spomínaný Ahrefs.

Okrem toho, že analýza konkurencie a analýza kľúčových slov poskytujú referenčné hodnoty pre tvorbu obsahovej alebo linkbuildingovej stratégie v rámci SEO, dokážu pomôcť stanoviť realistickejšie očakávania a ciele týkajúce sa možnej dosahovanej návštevnosti ale aj konverzií.

Pokračovanie v druhom článku tu.

Autor: Patrik Sivák / SEO Specialist

Prečítajte si ďalšie naše články