Nový e-shop s kávou redport.sk

Vytvorili sme nový e-shop na platforme Shoptet. Upravili sme klientove logo, aby bolo funkčné pridaním ikony a úpravou fontu, pre lepšiu čitateľnosť.